Werkplaats tijdelijk dicht.

De werkplaats van Phoenix Meubelmakerij aan de Industrieweg te Zutphen is ontmanteld en verhuisd naar Hengelo (Gld). Vanaf begin oktober 2013 tot medio 2015 zullen wij geen opdrachten uitvoeren. Gaandeweg 2015 zullen de werkzaamheden weer opgestart gaan worden: allereerst in een tijdelijke setting, later in de nieuwe werkplaats.

Wel zullen we aanvragen beantwoorden en behandelen, maar deze worden pas 2e helft 2015 ingepland.

Phoenix Meubelmakerij is onderdeel van het woonzorgproject Woonerf Luscinia.

Voor meer informatie: www.woonerf-Luscinia.nl.

No comments yet.

Leave a Reply